Par mums

Ideja par atbalstu un palīdzības organizēšanu cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ savā dzīvē “paklupuši”, nokļuvuši smagos dzīves apstākļos, radās pagājušā gadsimta 90-to gadu vidū, bet 1998.gadā tā realizējās izveidojoties biedrībai “Integrācija Sabiedrībai”. Kopš tā laika mēs nodarbojamies ar šo sarežģīto, bet mūsuprāt svarīgo darbu.

Mūsu bezpeļņas organizācijas galvenais un arī vienīgais mērķis – atbalstīt sabiedrības atstumtu cilvēku, kas atbrīvojies no ieslodzījuma, ir alkohola vai narkotiku atkarības varā. Ja viņš saprot, ka pats saviem spēkiem nespēj pārvarēt apstākļus kādos atrodas, bet izkļūt no tiem vēlas,- mēs piedāvājam mūsu pakalpojumus bez maksas. Ir tikai viens noteikums – pilnīga atteikšanās no alkohola un narkotikām. Ar tiem, kas piekrīt šādiem noteikumiem, mēs noslēdzam līgumu uz laiku līdz vienam gadam un solām iedarbīgu un maksimālu palīdzību darba un dzīves vietas meklējumos līguma darbības laikā. Ja cilvēks nav pārkāpis mūsu vienošanos, mēs šķiramies būdami pārliecināti, ka mūsu palīdzība ir bijusi nozīmīga un nepieciešama. Šādu cilvēku mums ir ap 90% un ja šo gadu laikā Centru apmeklējuši  vairāk kā 800 cilvēku, nav grūti aprēķināt mūsu pienesto labumu sabiedrībai.

Šajā laikā esam izveidojuši sistēmu, kas ir ievērojami efektīvāka un lētāka par valsts izmantoto cietumu sistēmu. Uzturoties pie mums šie cilvēki neizdara noziegumus, kas pats par sevi ir labs sasniegums, taču fakts ka noziedzības recidīvs pēc centra beigšanas ir 10%, bet pēc valsts cietuma – 70%, padara mūsu darbu par ļoti svarīgu un nepieciešamu. Viena cilvēka uzturēšana cietumā valstij izmaksā 45 000 euro gadā, tajā pat laikā uzturēšana centrā izmaksā tikai 5 000 euro gadā.

Mūsu darbs ietaupa valstij lielu naudu, tāpēc mēs to turpinām un negrasāmies apstāties.

Mums ir nodomi centra teritoriju labiekārtot, lai pie mums varētu braukt apkārtnes cilvēki atpūsties un lai mūsu iemītnieki justos komfortabli cilvēku uzmanības lokā. Tas palīdzēs viņiem socializēties un nejusties atstumtiem.

Pievienojieties mūsu darbam, mēs priecāsimies par jebkādu palīdzību.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .