Sadarbība projektā “MUCH MORE”

Kopš 2017.gada rudens sadarbojāmies ar Rīgas Domes Labklājības departamentu Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības projekta  “MUCH MORE” ietvaros, lai sekmētu vīriešu ar alkohola atkarību pagātnē iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Projektā tiks izstrādāts un pilotēts intervences modulis, kas apvieno praktiskas grupu nodarbības ar sociālo iemaņu attīstīšanu, lai veicinātu sociālās rehabilitācijas procesa norisi, dzīves kvalitātes uzlabošanos, radošu personības izaugsmi un sociālo prasmju attīstību. 2018.gada aprīlī tika uzsāktas veselīga uztura, sporta un mūzikas terapijas nodarbības, kas tiks īstenotas līdz 2019. gada aprīlim. Projektā iesaistītas arī citas nevalstiskas organizācijas no Latvijas, Zviedrijas un Somijas, kuras strādā ar sociālās atstumtības riska grupas cilvēkiem.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .