Rehabilitācijas programma

Sociālās rehabilitācijas centra "Ratnieki" programmas pamati.

Klients iesaistās kompleksā integrācijas programmā, kas ietver morāles, ētikas pamatu apguvi, psihologa, sociālā darbinieka, un atkarību speciālista konsultācijas, darba iemaņu un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, saskaņā ar klienta individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

Garīgums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sociālās iemaņas

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Psiholoģiskais atbalsts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Morāle un ētika

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Radošums

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Prasmju pielietojums

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.