Kā strādā rehabilitācijas programma

Kā veidota SRC "Ratnieki" programma, lai nodrošinātu veiksmīgu Cilvēka resocializāciju

Ko saviem klientiem piedāvā sociālās rehabilitācijas centrs "Ratnieki", kā tas strādā un kādi ir centra uzņemšanas nosacījumi

Mēs piedāvājam

Sociālās rehabilitācijas centrs "Ratnieki" piedāvā kompleksu palīdzību vīriešiem:

  • pēc ieslodzījuma vietas;
  • alkohola un narkotisko vielu atkarīgajiem;
  • bezpajumtniekiem;
  • dzīves jēgu zaudējušajiem.

Kompleksā reintegrācijas un personību atjaunojošajā programmā ietilpst:

  • uzturēšanās SRC "Ratnieki" līdz 1 gadam;
  • psihologa un atkarību speciālista palīdzība;
  • sociālo jautājumu risināšanas iespējas;
  • iespēja izpausties un attīstīties radoši;
  • garīgās izaugsmes iespējas;
  • jēgpilna brīvā laika organizēšana un pavadīšana.

Rezultātā Cilvēks iemācās dzīvot patstāvīgi, sekmīgi risināt savas problēmas un pakāpeniski atgūt dzīves jēgu.

Uzņemšana

Galvenais uzņemšana nosacījums ir Vēlme Mainīt Savu Dzīvi un gatavība sadarboties, lai šo mērķi sasniegtu!

Kontakti